Local Law‎ > ‎

Code 2018

4/2018 tracuuphapluat.info

in English 

CÁC BỘ LUẬT CƠ BẢN (CODE)

  luật tiếng Anh
 1. Bộ Luật hình sự Việt Nam 2015 tiếng Anh: The Criminal Code of Vietnam
 2. Bộ Luật Tố Tụng hình sự tiếng Anh: The Criminal Procedure Code
 3. Bộ Luật Lao động 2012: the Labor Code
 4. Bộ Luật dân sự 2015 Tiếng Anh: The Civil Code Law 2015
 5. Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 tiếng Anh: Code of Civil Procedure

CÁC LUẬT CƠ BẢN (LAW)

Đất đai - Nhà ở - Đầu tư - Xây dựng:

 1. Luật Đất Đai 2013 tiếng Anh: Land Law of Vietnam
 2. Luật Kinh doanh Bất động sản tiếng Anh: Law on Real estate trading
 3. Luật Nhà ở 2014 tiếng Anh: the Law on Housing of Vietnam
 4. Luật Xây dựng 2014 tiếng Anh: the Construction Law of Vietnam
 5. Luật Đầu tư 2014 tiếng Anh: Law on Investment
 6. Luật Đầu tư công 2014 tiếng Anh: Law on Public Investment
 7. Luật Đấu thầu tiếng Anh: Law on Bidding

Luật Thuế - Thương mại - Doanh nghiệp - Kế toán

 1. Luật quản lý thuế tiếng Anh: Law on tax administration
 2. Luật thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh: Law on Personal Income Tax
 3. Luật Thuế giá trị gia tăng tiếng Anh: Law on Value Added Tax
 4. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp tiếng Anh: Law on Enterprise Income Tax
 5. Luật Thương mại - Tiếng Anh: Law on Commerce of Vietnam
 6. Luật Doanh nghiệp 2014 Tiếng Anh: Law on Enterprises 2014
 7. Luật kế toán 2015 tiếng Anh - Law on Accounting

Dân sự, Hành chính, Hôn nhân gia đình

 1. Luật Hôn nhân Gia đình 2014 Tiếng anh: Law on Marriage and Family
 2. Luật Tố Tụng Hành Chính 2015 Tiếng Anh: the Law on Administrative Procedures
 3. Luật xử lý vi phạm hành chính tiếng Anh: Law on handling administrative violations
 4. Luật Thi hành án dân sự tiếng Anh: Law on Enforcement of Civil Judgments
 5. Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác: This Law on the donation, removal and transplantation of human tissues and organs and the donation and recovery of cadavers
 6. Luật nuôi con nuôi 2010: Law on Adoption
 7. Luật Quốc tịch Việt Nam 2008: Law on Vietnamese Nationality
 8. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005: This Law regulates intellectual property
 9. Luật đấu giá tài sản 2016: Law on Property Auction

Khiếu nại - Tố cáo -Thanh tra

Hình sự, tư pháp:

Cư trú hộ tịch:

  Bảo hiểm:

  1. Luật Bảo hiểm y tế Tiếng Anh: Law on Health Insurance
  2. Luật Bảo hiểm xã hội tiếng Anh: Law on Social Insurance

  Luật khác:

  1. Luật Cán bộ Công chức tiếng Anh: Law on Cadres and Civil Servants
  2. Luật Điện Lực - tiếng Anh: Electricity Law of Vietnam
  3. Luật giao thông đường bộ tiếng Anh: the Law on Road Traffic
  4. Luật Luật sư tiếng Anh - Law on Lawers of Vietnam
  5. Luật Nghĩa vụ quân sự tiếng Anh: Law on military service
  6. Luật Công an nhân dân tiếng Anh - Law on the People’s Public Security Forces
  7. Luật Phòng cháy và chữa cháy: Law on fire prevention and fighting
  8. Luật phí và lệ phí: Law on Fees and Charges
  9. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016: Law on religion and folk belief

   CÁC PHÁP LỆNH CƠ BẢN

   1. Pháp lệnh phòng, chống mại dâm: Ordinance on prostitution prevention and combat
   2. Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ: Ordinance on Management and Use of Weapons. Explosives and Supporting Tools
   3. Pháp lệnh Lực lượng Dự bị động viên: Ordinance on the reserve force
   in Vietnamese

   Luật Thuế - Thương mại - Doanh nghiệp - Kế toán

   1. Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn mới nhất
   2. Luật Thuế thu nhập cá nhân và văn bản hướng dẫn
   3. Luật thuế giá trị gia tăng và văn bản hướng dẫn mới nhất
   4. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn mới nhất
   5. Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
   6. Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
   7. Luật kế toán 2015 và Nghị định thông tư hướng dẫn thi hành mới nhất

   Đất đai - Nhà ở - Xây dựng:

   1. Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành
   2. Luật kinh doanh bất động sản và văn bản hướng dẫn mới nhất
   3. Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
   4. Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
   5. Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
   6. Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
   7. Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

   Dân sự, Hành chính, Hôn nhân gia đình:

   1. Luật Hôn nhân - Gia đình và các văn bản hướng dẫn
   2. Luật Tố tụng hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành
   3. Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
   4. Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn
   5. Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác
   6. Luật nuôi con nuôi 2010
   7. Luật Quốc tịch Việt Nam 2008
   8. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
   9. Luật đấu giá tài sản 2016

   Khiếu nại, Tố cáo -Thanh tra, phòng chống tham nhũng

   Hình sự, tư pháp:

    1. Luật Cán bộ, công chức, viên chức và văn bản hướng dẫn
    2. Luật Điện lực và xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực
    3. Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không và văn bản hướng dẫn
    4. Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành
    5. Luật Nghĩa vụ Quân sự về đăng ký nghĩa vụ quân sự, tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ mới nhất
    6. Luật Phòng cháy và chữa cháy và văn bản hướng dẫn, biểu mẫu mới nhất
    7. Luật phí và lệ phí 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
    8. Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

    Bảo hiểm:

      

     Comments